Concocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible de la Generalitat a través del CPF

Han sortit les convocatòries d'ajuts per a la realització o arranjaments de camins, per la realització de feines silvícoles, per a repoblacions, i plantacions de tòfona... per a més informació veieu el web del Centre de la propietat forestal de catalunya.

Recordem que del 15 de juny al 15 de setembre als  municipis declarats d'alt risc d'Incendi forestal  no es poden realitzar treballs forestals que generin restes vegetals, tret d'autorització excepcional emesa pel CPF.

No es poden realitzar treballs forestals que generin restes vegetals, tret de qué es disposi d'autorització excepcional emesa pel director gerent del CPF.
Imprés de sol·Iicitud:  http ://cpf .qencat.cat  (Apartat Trámits --- Gesfló Foresfal)
- En cas de disposar d'autorització excepcional per a generar restes vegetals el tractament de les capgades i la retirada de restes en la franja de 20 metres dels camins s'ha de realitzar amb una periodicitat de 15 dies máxim.
- Quan les circumstáncies meteorológiques siguin d'un risc extrem el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot establir mesures de carácter extraord¡nari i les autoritzacions excepcionals de treballs que generin restes poden ser suspeses, com també I'accés a determinades zones forestals.

 

Nota informativa sobre la realització de treballs forestals a l'estiu

 

 

Recordeu, en cas d'incendi contacteu amb el 112.

Us recordem que des del 30 de juny fins el 31 de julio resta obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a la Convocatòria de subvencions per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2015.

Convocatòria de subvencions per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2015

RESOLUCIÓ AAM/1396/2015, de 17 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2015

El DOGC d'avui dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, pel qual es convoquen les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals, amb cobertura durant l'exercici 2015.

Termini per a la presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2015

 

Comença la prohibició de fer foc al bosc del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

El cos d’Agents Rurals té en marxa una campanya informativa adreçada als diferents ajuntaments explicant les condicions per poder-se acollir al nou model d’obtenció de permisos.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informa que a partir del diumenge, dia 15 de març, fins al 15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.

Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Informació i consells per evitar els incendis forestals

Consells, dades d'incendis, autoritzacions per a activitats de risc d'incendi forestal...

LA IMPORTÀNCIA DE GESTIONAR EL BOSC

Des de l’Associació de Propietaris Forestals del Massís del Garraf, amb el suport de Node Garraf, Agència de Desenvolupament, es vol difondre entre la població en general i en especial als propietaris forestals, la importància de gestionar el bosc.

Un bosc ben gestionat parteix d’una planificació prèvia a uns 15-20 anys on es programen les actuacions estimant l’estat de la massa arbòria en aquell moment, però podent-se variar en el temps en funció del desenvolupament vegetal real i d’altres factors. Els objectius de planificar i gestionar són la prevenció d’incendis i la millora del regenerat i estrat arbori, alhora de poder tenir una major accessibilitat al bosc tant per extinció com per lleure i un equilibri per a totes les espècies tant vegetals com animals que hi viuen per a tenir dinàmiques ecològiques naturals.

Per poder transmetre aquests conceptes i resoldre dubtes que puguin tenir les persones interessades, el dijous 5 de març a les 17h es farà una jornada informativa a la seu de l’APF Massís Garraf, avda Cubelles 88 de Vilanova i la Geltrú, respecte la redacció de plans de gestió, l’aprofitament forestal en forma de biomassa, la relació entre paisatge, silvicultura i incendis forestals i el programa de restauració i millora forestal, aquestes ponències aniran a càrrec del Centre de la propietat forestal de Catalunya, el Cos de Bombers de la Generalitat i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu, i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El conseller Pelegrí presenta el projecte d'instal·lació de calderes de biomassa al Berguedà

Ha lloat el model de gestió integral dels boscos públics de 7 municipis per obtenir la màxima eficiència en gestió sostenible i estalvi econòmic

Dilluns 26 de gener a Radio Canal Blau hem parlat de Gestió Forestal i de l'APF Massís Garraf, escolta'ns!

El dimarts 13 de gener del 2015 es van publicar les:

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les explotacions forestals, les empreses agrícolesramaderes i de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic i les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l'àmbit dels parcs naturals de la província de barcelona. any 2015.   BOPB-DIBA.pdf (233114)

Aprovada la nova llei forestal que contribuirà a la conservació de la biodiversitat, la lluita contra els incendis forestals i el canvi climàtic i a l'aprofitament econòmic dels recursos forestals.

Promover la demanda.

Esa es la conclusión a la que llegan los propietarios, empresas de aprovechamiento forestal y movilizadores de biomasa de España, que coinciden en que hay que instalar más equipos para uso térmico y también eléctrico. Porque España tiene biomasa, y mucha.

Los bosques españoles se encuentran en expansión. El monte ocupa más de la mitad de la superficie nacional y España es el tercer país europeo con mayor superficie arbolada, por delante de Francia, Alemania y Polonia. Y la tendencia de aumento de la superficie forestal se mantiene.

Impuls a l’ús de la biomassa forestal a Catalunya des de les administracions públiques

El Departament d’Agricultura, les quatre Diputacions catalanes i el CTFC fan balanç de la fase pilot 2014 del Pla de Foment de l’ús de la biomassa a Catalunya. El pla pilot s’està duent a terme aquest any a les comarques gironines.

El Pla té com a finalitat promoure la instal·lació de calderes d’ús tèrmic i petites xarxes de calor per a edificis i equipaments públics municipals amb l’objectiu de dinamitzar l’ús sostenible dels boscos a Catalunya. També pretén reduir significativament les quotes de consum per a usos tèrmics que tenen actualment els equipaments municipals, contribuint a assolir els objectius de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola i del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC) 2012-2020.

Jornada de "Los Productos Forestales en la Viticultura" es realitzarà l'1 de Març de 2014 al Castell de Castellet (Alt Penedès), Centre Unesco catII per la Reserva de la Biosfera Mediterrània.

Per més informació consulteu: Programa_Jornada_ Vitivinicultura_env.pdf (626861)

La Generalitat de Catalunya a través del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya ha publicat la convocatòria de subvencions per al foment de la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada.

Lloc de cerca

Contacte

APF Massís Garraf Avda. de Cubelles, 88 2ª
Vilanova i la Geltrú
08800
938100722

Amb el suport de:

 

   

 

Aquestes accions estan subvencionades pel servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al Desenvolupament Local i amb el co-finançament del Servei Públic d'Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.